Alimenty od komornika – jak je uzyskać?


Idealna byłaby sytuacja, w której każdy rodzic zobowiązany do płacenia alimentów robiłby to dobrowolnie i w określonym terminie. Niestety sondaże i badania pokazują, że coraz więcej spraw u komornika dotyczy właśnie niepłaconych alimentów. Zadłużenia alimentacyjne sięgają niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jedyną możliwością „przymuszenia” do płacenia alimentów na dziecko w takim przypadku staje się właśnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem.

Jakie dokumenty uprawniają do egzekucji alimentów?

Żeby skutecznie wszcząć postępowanie u komornika rodzic uprawniony do otrzymywania alimentów na dziecko musi posiadać jeden z poniższych dokumentów:

  • wyrok sądu,
  • ugoda zawarta przed sądem,
  • ugoda zawarta przed mediatorem.

Każdy z powyższych dokumentów winien być opatrzony klauzulą wykonalności, ponieważ wtedy staje się tytułem wykonawczym i na jego podstawie możemy bez przeszkód wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu.

Bardzo ważny w sprawie o alimenty jest fakt, że z rozpoczęciem egzekucji nie trzeba czekać aż do uprawomocnienia się wyroku. Wyrok sądu w sprawie o alimenty otrzymuje bowiem tzw. klauzulę natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że niezależnie od odwołania drugiej strony możemy niezwłocznie po wydaniu wyroku złożyć wniosek egzekucyjny do komornika.

Egzekucję należy skierować do wszystkich rachunków bankowych posiadanych przez dłużnika, wynagrodzenia za pracę, ruchomości (np. samochodu, sprzętu RTV) oraz nieruchomości. Korzystne są również w tym zakresie uregulowania prawne, ponieważ przy egzekucji alimentów nie istnieje tzw. „kwota wolna od egzekucji”.

Co to oznacza w praktyce? Że komornik będzie mógł egzekwować alimenty nawet od osoby zarabiającej minimalne wynagrodzenie, co przy innych zadłużeniach nie jest możliwe a w wyniku prowadzonej egzekucji komornik ma prawo zająć aż 60% wynagrodzenia dłużnika.

Co istotne, również postanowienie o zabezpieczeniu alimentów otrzymuje klauzulę natychmiastowej wykonalności i uprawnia do wszczęcia u komornika postępowania zabezpieczającego.

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe oraz prawo pracy.

Przeczytaj również

Skomentuj

Anna Gurgul
radca prawny

Witam Cię na moim blogu poświęconym prawu rodzinnemu. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


ul. Bandurskiego 22/2, 35-615 Kraków
+48 506 868 114

www.annagurgul.pl

Obserwuj

Informuję, że treści prezentowane na blogu nie stanowią porady prawnej i mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o indywidualny kontakt