Do kiedy dziecku należą się alimenty?


„Syn za rok skończy 18 lat, więc już niedługo przestanę płacić alimenty” – ileż razy słyszałam to zdanie powtarzane jak mantrę i pewnik przez klienta.

Otóż nic bardziej mylnego. Nie, alimenty nie wygasają automatycznie z chwilą ukończenia przez dziecko 18 lat. Niektórym wydaje się to dziwne, a wielu klientów jest mocno zaskoczonych informacją, że alimenty nie tylko nie kończą się z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ale same z siebie nie wygasają w żadnym momencie.

Jeśli rodzic i dziecko nie są w stanie porozumieć się co do momentu zaprzestania płacenia alimentów, konieczne staje się w tym zakresie rozstrzygnięcie sądu rodzinnego. W tym celu rodzic może złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Zasadnicze pytanie brzmi – kiedy powinien to zrobić?

Przepisy jak to zwykle bywa, jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny, sformułowane są dość enigmatycznie.

Art. 133 k.r.o.

§ 1 Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

§ 3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Alimenty należy płacić do czasu, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Co to znaczy w praktyce?

Zwykle jest to moment ukończenia edukacji, tj. szkoły średniej w razie niepodjęcia nauki na studiach wyższych lub chwila ukończenia studiów. Wtedy rodzic może realnie myśleć o zainicjowaniu postępowania prowadzącego do zakończenia obowiązku alimentacyjnego. To sąd ostatecznie decyduje, od kiedy alimenty zostaną zniesione. Data ta wynikać będzie bezpośrednio z treści wyroku.

Oczywiście każdy przypadek uchylenia obowiązku alimentacyjnego jest inny i sąd w każdej sprawie będzie badał to, czy dziecko ma możliwość utrzymać się bez pomocy rodziców, a ponadto czy wykazuje jakiekolwiek starania w tym kierunku.

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe oraz prawo pracy.

Przeczytaj również

Skomentuj

Anna Gurgul
radca prawny

Witam Cię na moim blogu poświęconym prawu rodzinnemu. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


ul. Bandurskiego 22/2, 35-615 Kraków
+48 506 868 114

www.annagurgul.pl

Obserwuj

Informuję, że treści prezentowane na blogu nie stanowią porady prawnej i mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o indywidualny kontakt