Gdzie złożyć pozew o alimenty?


Chcesz złożyć pozew o alimenty, ale nie wiesz jaki sąd jest właściwy do rozpoznania takiej sprawy?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wyjątek od ogólnej zasady, że pozew złożyć należy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, czyli w tym przypadku zobowiązanego do płacenia alimentów. Wychodząc naprzeciw uprawnionemu do pobierania alimentów zasadą jest, że pozew o alimenty wnieść można do sądu zgodnie z miejscem zamieszkania powoda.

Jak to wygląda na przykładach?

1. Rodzice razem z dzieckiem w czasie, kiedy byli w związku nieprzerwanie zamieszkiwali w Krakowie. Po rozstaniu ojciec dziecka znalazł nową pracę we Wrocławiu i przeprowadził się tam na stałe.
Dla sprawy o alimenty zmiana miejsca zamieszkania nie ma znaczenia, ponieważ pozew złożyć należy do właściwego sądu rejonowego w Krakowie.

2. Karolina na studia przeprowadziła się do Krakowa, podczas gdy wcześniej mieszkała z rodzicami w Katowicach. W związku z konfliktem z jednym z rodziców pojawiła się konieczność wystąpienia z pozwem o alimenty.
Sprawa toczyć się będzie w Krakowie z uwagi na stałe miejsce zamieszkania w tym mieście uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego.

Art. 32 k.p.c.

Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Warto pamiętać, że identyczna reguła dotyczy sprawy o podwyższenie alimentów.

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe oraz prawo pracy.

Przeczytaj również

Skomentuj

Anna Gurgul
radca prawny

Witam Cię na moim blogu poświęconym prawu rodzinnemu. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


ul. Bandurskiego 22/2, 35-615 Kraków
+48 506 868 114

www.annagurgul.pl

Obserwuj

Informuję, że treści prezentowane na blogu nie stanowią porady prawnej i mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o indywidualny kontakt