Ile trwa sprawa o alimenty?


Pierwsze pytanie, które słyszę od klientów w sprawie o alimenty to „Pani Mecenas, ale ile to potrwa?”

Może Was rozczaruję, ale nie sposób przewidzieć, ile dokładnie będzie trwała cała sprawa o alimenty, co oczywiście nie znaczy, że nie da się tego określić w przybliżeniu. Proces o alimenty nie w zestawieniu z innymi sprawami rodzinnymi, np. o rozwód, kontakty czy władzę rodzicielską jest i tak stosunkowo krótki.

Dlaczego sprawa o alimenty nie powinna ciągnąć się latami?

Przede wszystkim dlatego, że postępowanie dowodowe w sprawie o alimenty jest dość schematyczne i powtarza się niemalże przy każdej sprawie.

Jakie dowody przeprowadza się w sprawie o alimenty?

  1. Przesłuchanie stron postępowania – to bardzo ważny dowód w sprawie o alimenty. Strony powinny powiedzieć sądowi, jakie według nich są koszty utrzymania dziecka, a także jakie każdy z nich osiąga dochody, kim jest z zawodu, jaki posiada majątek oraz wskazać na swoje stałe wydatki.
  2. Dokumenty związane z wydatkami na dziecko – mowa tu przede wszystkim o fakturach za zakupy dokonywane na rzecz dziecka. Należy zawsze pamiętać, że paragony fiskalne nie stanowią dowodu w sądzie! Dodatkowo warto przedłożyć sądowi wszelkie zaświadczenia dotyczące kursów, zajęć dodatkowych czy też dodatkowych wydatków związanych np. ze szkoła czy przedszkolem.
  3. Zapytanie do Urzędu Pracy bądź oferty pracy – jako strona wszczynająca proces o alimenty możemy znaleźć się w sytuacji, w której konieczne będzie wykazanie, że ojciec dziecka otrzymuje wynagrodzenie niższe niż mógłby w rzeczywistości uzyskać, a robi to w celu płacenia niższych alimentów. Możemy wtedy poprosić sąd, aby zwrócił się do Urzędu Pracy z zapytaniem o oferty pracy dla danego zawodu czy stanowiska bądź sami poszukać stosownych ofert chociażby w Internecie.

Oczywiście w sprawie o alimenty można przeprowadzać też inne dowody, o ile sąd uzna je za przydatne w tym postępowaniu i dopuści ich przeprowadzenie w sprawie, jednak trzy wskazane powyżej zazwyczaj są kluczowe. Zdarza się również, że strony powołują licznych świadków, ale z mojego doświadczenia wynika, że sądy nie zgadzają się na przesłuchiwanie wielu świadków w sprawach o alimenty, ponieważ osoby te zwykle nie mają rzetelnej i konkretnej wiedzy o wydatkach czy zarobkach rodziców dziecka.

Sprawy o alimenty, które prowadziłam bardzo często kończyły się na pierwszej lub drugiej rozprawie, choć oczywiście nie jest to reguła.

Trzeba też pamiętać o tym, że zawsze po wydaniu wyroku sądu strona, która się z nim nie zgadza może złożyć apelację, co wydłuża całe postępowanie co najmniej o kilka miesięcy.

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe oraz prawo pracy.

Przeczytaj również

Skomentuj

Anna Gurgul
radca prawny

Witam Cię na moim blogu poświęconym prawu rodzinnemu. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


ul. Bandurskiego 22/2, 35-615 Kraków
+48 506 868 114

www.annagurgul.pl

Obserwuj

Informuję, że treści prezentowane na blogu nie stanowią porady prawnej i mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o indywidualny kontakt