Kiedy i jak podwyższyć alimenty?


Wielu rodziców znajduje się w sytuacji, w której alimenty na dziecko zostały zasądzone kilka lat temu i ich wysokość nie przystaje do aktualnych cen i wydatków związanych z utrzymaniem malucha. Jakie mamy możliwości?

Jeżeli rodzic zobowiązany do płacenia alimentów nie zgadza się, aby dobrowolnie podwyższyć uiszczaną kwotę i partycypować w większym zakresie w kosztach utrzymania dziecka, jedyną drogą pozostaje droga sądowa. Właściwe jest złożenie pozwu o podwyższenie alimentów. Pozew taki składamy podobnie jak przy pierwszej sprawie o alimenty do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka i co istotne, jest on wolny od opłaty sądowej.

Co musimy wykazać w postępowaniu sądowym, aby sąd przychylił się do żądania podwyższenia alimentów?

Kwestii zarówno podwyższenia, jak i obniżenia alimentów dotyczy art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przytoczony poniżej.

Art. 138 k.r.o. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Czym jest w takim razie ta enigmatyczna „zmiana stosunków”, na którą można się powołać?

Najistotniejszym argumentem w procesie o podwyższenie alimentów jest zwykle wzrost kosztów utrzymania dziecka. Najczęściej wiąże się on przede wszystkim po prostu z dorastaniem dziecka, które w miarę upływu lat wymaga większych nakładów tak związanych z wyżywieniem, jak również uczęszczaniem do przedszkola, a następnie szkoły, wyjazdami czy też zwiększającymi się potrzebami w zakresie rozrywki oraz zajęć dodatkowych.

Jednak wpływ na to, że wydajemy więcej środków na potrzeby małoletniego ma również wzrost cen produktów oraz usług. Oczywistym powinno być, że alimenty w wysokości 400 zł z roku 2015 mają zupełnie inną wartość w roku 2021.

Poza dorastaniem dziecka oraz zmianą ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju wpływ na podwyższenie alimentów będzie też miało zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych tego z rodziców, który płaci alimenty. Jeśli od ostatniego orzeczenia o alimentach osoba zobowiązana uzyskała lepiej płatną pracę, zwiększyła swoje kwalifikacje zawodowe lub nabyła nieruchomość bądź droższą ruchomość, jak np. samochód zwiększa to z całą pewnością jej możliwości dotyczące wysokości uiszczanych alimentów.

Na koniec, równie ważna kwestia procesowa – sąd w sprawie o podwyższenie alimentów będzie badał wyłącznie okres od uprzednio orzeczonych alimentów do dnia, w którym wydany zostanie wyrok.

Anna Gurgul

Jestem radcą prawnym – członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończyłam studia na kierunku prawo a także studia z zakresu prawa własności intelektualnej. W obszarze moich zainteresowań pozostaje głównie prawo cywilne, w tym prawo rodzinne i spadkowe oraz prawo pracy.

Przeczytaj również

Skomentuj

Anna Gurgul
radca prawny

Witam Cię na moim blogu poświęconym prawu rodzinnemu. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim a następnie aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


ul. Bandurskiego 22/2, 35-615 Kraków
+48 506 868 114

www.annagurgul.pl

Obserwuj

Informuję, że treści prezentowane na blogu nie stanowią porady prawnej i mają charakter wyłącznie informacyjny oraz edukacyjny. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o indywidualny kontakt